Критерії оцінювання ККЗ


Критерії оцінювання знань
Комплексне контрольне завдання для оцінки знань здобувачів освіти з професійно-теоретичної підготовки з професії  «Обліковець з реєстрації бухгалтерських документів» оцінюється за 12-бальною шкалою.
У комплексному контрольному завданні міститься 25 (30) завдань по 3 варіанти, кожне  з яких має 11 питань.
         Максимальна оцінка за кожну відповідь на питання 12 балів.
За відсутність відповіді на питання знімається 12 балів.
З 1 по 11 питання знімаються за:
-       неточну відповідь (кількість балів);
-       логічно непослідовну відповідь(кількість балів);
-       неправильне обґрунтування відповіді(кількість балів);
-       неповну відповідь(кількість балів);
-       суттєву помилку(кількість балів);
-      за неохайне оформлення записів під час виконання завдання(кількість балів).
Для виведення загальної оцінки по завданню набрана кількість балів ділиться на 11.
Здобувач освіти ґрунтовно викладає матеріал, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує теоретичні основи питання, вміє узагальнити вивчений матеріал, використовуючи набуті знання і вміння.


Немає коментарів:

Дописати коментар