Зразки ККЗ

Професійно-практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання №1
з професії: 4121 «Офісний службовець (бухгалтерія)»

Ви працюєте офісним службовцем (бухгалтерія) на підприємстві чи організації. Вам пропонується виконати завдання згідно з обраним варіантом:
1.     Оформити бухгалтерську документацію, дотримуючись правил ведення документообігу.
2.     Здійснити проміжні розрахунки і вивести підсумки цифрової інформації згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО та інших керівних  матеріалів з організації бухгалтерського обліку та трудового законодавства.
3.     Перенести інформацію до комп’ютерної програми «1С: Бухгалтерія 8.2».
4.     Проаналізувати фінансово-господарську операцію.
5.     Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні завдання.

Зміст
І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант
Облік придбання запасів
Підприємство придбало на умовах попередньої оплати матеріали у постачальника ФОП Рибникова С.П. для виробничих цілей:
-  мука в/г100кг х 9,50 грн.
-  сіль 10кг х 4,00 грн.
-  цукор 30кг х 17,00 грн.
Додаткові реквізити: ФОП Рибніков Сергій Петрович
 код ЄДРПОУ-1287561128, Банк АТ «Ощадбанк»; код банку 313957; р/р UA 258999980000026003-300389895.
Залишок на поточному рахунку складає 50000 грн.
Підзвітною особою Івановим А.О. придбані калькулятори для власних потреб 6 шт. по 80,00 грн.
 Додаткові реквізити: Іванов Андрій Олегович; менеджер.
Калькулятор: citizen sdc-444s
Залишок на поточному рахунку складає 50000 грн.
Від постачальника ПП Андрєєва І.І. надійшли запчастини: підшипники 6 шт. х 130,00 грн.
Додаткові реквізити: ФОП Андрєєв І.І.
 код ЄДРПОУ-1287568548, Банк АТ «Ощадбанк»; код банку 313957; р/р UA 25313957000002600-3300388885
Залишок на поточному рахунку складає 50000 грн.

Термін виконання – 6 годин

Професійно-теоретична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання№1
З професії: 4121 «Офісний службовець (бухгалтерія)»

Ви працюєте офісним службовцем (бухгалтерія) на підприємстві. Вам пропонується виконати вказані роботи згідно з обраним варіантом:

1.     Опишіть економічну сутність питання.
2.     Охарактеризуйте нормативну базу, яка регламентує порядок обліку, щодо питання.
3.     Назвіть метод бухгалтерського обліку, дайте характеристику.
4.     Згідно норм діловодства охарактеризуйте первинні документи.
5.     Наведіть приклади з бухгалтерськими проводками, економічними розрахунками, проведіть аналіз.
6.     Опишіть засоби узагальнення даних обліку.
7.     Назвіть форми статистичної звітності з обліку, відображеному в питанні.
8.     Укажіть заходи охорони праці при виконанні даного завдання.

Зміст
Варіанти
Значення бухгалтерського обліку в управлінні і контролі
І
ІІ
ІІІ
Задачі бухгалтерського обліку, вимоги до бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського  обліку, вимірники у бухгалтерського  обліку
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві


Термін виконання 4 години.

Професійно - практична підготовка
Комплексне кваліфікаційне завдання № 1
з професії:  4222 - Адміністратор

Ви працюєте адміністратором на підприємстві, в організації чи  установі. Вам пропонується виконати роботу згідно запропонованого варіанту дотримуючись кваліфікаційних вимог до професії:

1.     При виконанні завдань, дотримуватись нормативних актів про охорону праці.
2.      Враховувати основи планування, організації та технології управління персоналом підприємства.
3.      Використовуючи інформаційно – комп’ютерне забезпечення, оформити необхідні документи згідно вимог українського ділового мовлення та основ редагування службових документів.
4.   Виконуючи завдання, використовувати знання з основ професійної етики та психології роботи з людьми.

І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант
Використовуючи мережу Інтернет, створити  макет  рекламного буклету туристичного готелю та рекламного флаєру з пропозиціями щодо екскурсій та туристичних маршрутів (2-3 варіанта).

Скласти та оформити бізнес – план кафе для студентів. Описати концепцію кафе, вказати цільову групу,бізнес-географію, конкуренцію. Використовуючи мережу Інтернет, навести приклади меню, приклади форми офіціантів, стиль оформлення приміщення. Скласти маркетинговий план.

Безпека в готелі. Скласти інструкцію дій чергового персоналу готелю при виникненні надзвичайної ситуації та пам’ятку з попередження небезпечних ситуацій для проживаючих в готелі.
Термін виконання роботи  – 6 годин.


Професійно-теоретична підготовка.
Комплексне кваліфікаційне завдання № 1
 з професії: 4222 Адміністратор


Ви працюєте  адміністратором  готелю. Вам пропонується описати вказані роботи згідно вибраного  варіанту, дотримуючись кваліфікаційних вимог до професії та використовуючи знання з психології роботи з людьми; плануванню, організації і технології управління персоналом;ділової етики та  рекламного маркетингу:

1 . Описати організацію робочого місця  і зону обслуговування відвідувачів у відповідності  до вимог з охорони праці.
2 . Правила поведінки адміністратора.
3 . Естетичні вимоги до професії адміністратор.
4 . Основні методи управління персоналом.
5 . Законодавчі та нормативні акти з охорони праці.
6 . Особливості розвитку та задоволення потреб.
7 . Зміст роботи персоналу.

І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант
 служба прийому та розміщенню гостей
 служба обслуговування номерного фонду
служба харчування


Термін виконання завдання – 4 години.


Немає коментарів:

Дописати коментар