5/29/2018ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ІНТЕРНЕТ-МАРАФОН
05 червня 2018 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області буде проведено Всеукраїнський інтернет-марафон на тему «Професійна компетентність педагога в рамках модернізації освітнього простору».
Початок: о 10:00
Адреса кімнати: https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1527579871  
Запрошуються педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Програма Всеукраїнського інтернет-марафону
«Професійна компетентність педагога в рамках модернізації освітнього простору»
10.00-10.10 Вступне слово
Олександр Паржницький,
директор
Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти у Запорізькій області
10.10-10.30                       «Безперервний розвиток професійної компетентності педагога як запорука успішної діяльності закладу освіти».
Світлана Петерик,
заступник директора з навчальної роботи
Науково-методичного центру професійно-технічної
 освіти у Запорізькій області
10.30-11.00 «Формування ключових освітніх компетентностей педагога професійно-технічної освіти задля реалізації цілі педагогічного простору».
Тетяна Згурська,
заступник директора з навчально-виробничої роботи
 ДНЗ «Запорізький будівельний центр
професійно-технічної освіти»
11.00-11.30 «Формування професійних компетентностей педагога у фахово-орієнтованому освітньому просторі».
Тетяна Голованова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки та психології освітньої діяльності
Запорізького національного університету
11.30-12.00  «Застосування методів і прийомів інтерактивного навчання на уроках правознавства з урахуванням різних етапів навчального процесу».
Марина Бараковських,
викладач правознавства
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»
12.00-12.30 «Формування ІКТ компетентностей учасників навчального процесу шляхом використання інтернет-ресурсу LearningApps».
Вікторія Коваленко,
викладач інформаційних технологій
ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти»
12.30-13.00 «Розвиток професійної компетентності педагога в системі післядипломної освіти».
Олена Бабкова,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
13.00-13.30 «Формування професійної компетентності педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти  в умовах інформальної освіти».
Кристина Наливайко,
методист
ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей»
13.30-14.00 «Формування іншомовної компетенції учнів на уроках англійської мови в умовах модернізації професійної освіти».
Еліна Романій,
викладач англійської мови
ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної
освіти водного транспорту»
14.00-14.30 «Комунікативна компетентність педагога. Техніка педагогічного спілкування».
Наталія Нестеренко,
викладач української мови та літератури
ДНЗ «Запорізький політехнічний центр
професійно-технічної освіти»5/16/2018


Вебінар «Формування фахової компетентності випускника ЗП(ПТ)О через реалізацію самостійної діяльності»
15 травня 2018 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою
«Формування фахової компетентності випускника ЗП(ПТ)О через реалізацію самостійної діяльності».
Джамалова О.В., майстер виробничого навчання ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», на початку свого виступу звернула увагу, що особливе місце в розвитку творчого потенціалу учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти посідає завдання формування навичок самостійної діяльності. У більш широкому значенні навички є специфічними компонентами вміння. Наявність тих або інших навичок свідчить про досить високий рівень освоєння діяльності в її практичних характеристиках, що сприяють знаходженню все більш складної компетентності в майбутній професії, включаючи її творчий компонент. Перевагами самостійного опрацювання учнями нового матеріалу є: урок стає набагато цікавішим, робота відбувається у більш швидкому темпі; учні знають заздалегідь коло поставлених завдань; краще концентрують увагу на головних питаннях теми; мають можливість шукати найкращі, найраціональніші варіанти розв’язки навчальних завдань.
Олена Василівна з власного досвіду навела приклади використання самостійної діяльності учнів під час виробничої практики, а саме: метод «мозковий штурм», «вернісаж навчальних робіт», створення проектів та публічний захист. У рамках тижня з професії, старшокурсники після проходження виробничої практики на підприємствах ресторанного господарства міста, презентують учням центру у вестибюлі й актовій залі майстер-класи з різних тематик.
На завершення спікер розповіла, що позитивним результатом реалізації  самостійної діяльності є те, що учнів центру з професії «Кухар. Кондитер» із задоволенням беруть на виробничу практику такі підприємства міста: гіпермаркет «АШАН. Україна», кафе «Мон-Блан», піцерія «Челентано» ресторани «Sianrise», «Токі», «Біліні», «Олімп». Випускники центру працюють завідувачими виробництвом, су-шефами, ведучими кондитерами в вище перерахованих підприємствах ресторанного господарства, тим самим популяризуючи престижність цих професій.

5/11/2018


ВЕБІНАР
15 травня 2018 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області буде проведено обласний вебінар на тему «Формування фахової компетентності випускника ЗП(ПТ)О через реалізацію самостійної діяльності».
Спікер:
Джамалова О.В., майстер виробничого навчання з професії
«Кухар. Кондитер» ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти».
Тривалість: 40 хвилин
Початок: о 14:30
Адреса кімнати: https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1525940504   
Запрошуються педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти

5/04/2018


Вебінар «Формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови через діяльнісний підхід до навчання у контексті сучасних освітніх технологій»
03 травня 2018 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою
«Формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови через діяльнісний підхід до навчання у контексті сучасних освітніх технологій».
Швецова В.С., викладач ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей», на початку свого виступу наголосила, що володіння іноземною мовою – це готовність та здатність використовувати її в повсякденному житті в різних ситуаціях і розв’язувати проблеми в певній діяльності.
У ході вебінару викладач розкрила поняття «компетентності» та «компетентностного підходу». Розповіла про використання кластерів на різних етапах уроку і якщо явище, що вивчається, має багато різних за значенням характеристик та ознак, можна дати учням завдання створити схему-кластер. Навела приклади інструментів, які можна використовувати під час викладання навчального предмета, а саме: тонкі/товсті питання, «Знаю – хочу знати – взнав», ІНСЕРТ (інтерактивна система запису для ефективного читання і розміркування), «Знайди помилку», «Ромашка Блума», «Прес» та інші. Вікторія Савеліївна надала ресурси з on-line посиланнями для того, щоб учасники вебінару мали змогу використовувати їх у своїй педагогічній діяльності.
На завершення спікер підвела підсумок, що використання інтерактивних технологій надає можливості учням стати головними діючими особами на уроці, розвиває уміння виконувати різні види діяльності. Вони вчаться бути толерантними, приймати всі ідеї, які виникають під час спроб спілкування. Як  тільки учні відчують, що їх поважають і цінують, вони будуть активно демонструвати, на що вони здатні, будуть висувати пропозиції і брати участь в різноманітних видах діяльності. Таким чином створюється ситуація успіху для кожного учня, формується його  позитивна «Я-концепція». Вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, набувають комунікативну та ключові компетентності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова.